ALLES WAAR U ZUINIG OP BENT
Afspraak maken? Bel ons nu!

​​​​Veilige garageboxen, opslag en stalling

Op zoek naar een veilige garagebox, caravan- of camperstalling of opslag voor uw inboedel? Wij garanderen kwaliteit en beveiliging.

Kwaliteit en beveiliging

Wij leveren niet alleen kwaliteit, maar nemen ook preventieve maatregelen ten behoeve van de beveiliging. .

Tevens voldoen wij aan de actuele eisen van de Privacywetgeving​weergegeven in onze Privacyverklaring / Verwerkersovereenkomst -zie onderaan deze pagina.

 • Ons bedrijf omvat meer dan 4000 vierkante meter binnenruimte. Alle ruimten zijn goed geventileerd en geïsoleerd. De boxen zijn in principe goed droog. Echter merken wij op dat het in het verleden een enkele keer is voorgekomen dat er in de winter stuifsneeuw in het dak geblazen is. Daarom raden wij u aan om uw meest waardevolle spulletjes net los van de vloer te zetten op een blokje of latje en een plastic hoes over uw bank te leggen. 
 • Ons bedrijf wordt met een geavanceerd camera-bewakingssysteem in de gaten gehouden. 24 uur per dag, 7 dagen per week worden alle bewegingen gemeld en vastgelegd in een DVR opnamesysteem. 
 • Enkele keren per jaar controleren wij of onze verhuurde boxen voor de het op het huurcontract vastgelegde gebruiksdoel worden aangewend. Als dit niet het geval is, dan wordt dit met u gecommuniceerd.
 • Provincie Noord-Brabant zet zwaar in op criminaliteitsbestrijding. Als in een van onze boxen illegale activiteiten worden vermoed, dan verlenen wij de Politie en de Recherche volledige openheid van zaken, zowel administratief als ook fysieke toegang tot de betreffende box.
 • Provincie Noord-Brabant ondersteunt het ontruimen en intrekken van verhuurmogelijkheden van illegaal gebruikte loodsen. Wij kunnen dergelijk illegaal gebruik in uw en ons belang dan ook niet toestaan.
 • Muizen en ander ongedierte worden met gif bestreden. Dit gebeurt in principe elk najaar, als deze dieren op zoek gaan naar een warm plekje. Dit doen wij ook als u ons op enig moment laat weten dat u iets gezien heeft. Let u svp zelf op dat u geen etenswaren of snoep in uw box achterlaat. Een toevallig passerende muis zal dit zeker ruiken en juist uw box als eerste weten te vinden…
 • In 2016 is een houtworm bestrijding uitgevoerd. Deze zou ons weer voor 10 jaar hiervan moeten vrijwaren. Het is echter onze gewoonte om deze bestrijding telkens uit te voeren voordat een vrijgekomen box opnieuw in de verhuur gaat. Mocht uw voorganger een toch niet zo best kastje hebben opgeslagen, dan gaat u daar zeker niets meer van merken.
 • Voor een goed en veilig functioneren van uw box en ons bedrijf zijn wij ook afhankelijk van uw inbreng. Heeft u opmerkingen of tips of stoort u zich ergens aan? Laat het ons weten en we lossen het op. Ook als u rare dingen ziet: laat het ons weten!

​Privacyverklaring / Verwerkersovereenkomst

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Vof. Verwijst / Jongeneel  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

van de diensten van Vof. Verwijst / Jongeneel, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op een van haar websites aan Vof. Verwijst / Jongeneel verstrekt. Met het verstrekken van uw gegevens aanvaardt u de verwerking hiervan door Vof. Verwijst / Jongeneel zoals in deze privacyverklaring / verwerkersovereenkomst aangegeven.

Vof. Verwijst / Jongeneel kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

WAAROM Vof. Verwijst / Jongeneel GEGEVENS NODIG HEEFT

Vof. Verwijst / Jongeneel verwerkt uw persoonsgegevens om deze te gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Daarnaast kan Vof. Verwijst / Jongeneel uw persoonsgegevens gebruiken om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

HOE LANG Vof. Verwijst / Jongeneel GEGEVENS BEWAART

Vof. Verwijst / Jongeneel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens zijn opgegeven. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Uw gegevens worden bij beëindigen van uw contract dan wel uw opdracht binnen een maand uit onze digitale bestanden verwijderd. Voor facturen e.d. geldt de fiscaal wettelijke bewaartermijn.

DELEN MET ANDEREN

Vof. Verwijst / Jongeneel verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de websites van Vof. Verwijst / Jongeneel worden door Google algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de websites. Vof. Verwijst / Jongeneel gebruikt deze informatie om de werking van de websites te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Vof. Verwijst / Jongeneel maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websites gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Vof. Verwijst / Jongeneel bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden, om rapporten over de websites aan Vof. Verwijst / Jongeneel te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Vof. Verwijst / Jongeneel heeft hier geen invloed op.

Vof. Verwijst / Jongeneel heeft Google geen toestemming gegeven om via Vof. Verwijst / Jongeneel verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naarinfo@garageboxnoordoostbrabant.nl voor de stalling en garageboxverhuur  of naar theo.verwijst@icloud.com voor de astrologische dienstverlening van www.uwastroloog.nl.    Vof. Verwijst / Jongeneel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Vof. Verwijst / Jongeneel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van Vof. Verwijst / Jongeneel maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Vof. Verwijst / Jongeneel verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Vof. Verwijst / Jongeneel op via info@garageboxnoordoostbrabant.voor www.garageboxnoordoostbrabant voor de opslagverhuur en de stalling. Betreft het de website www.uwastroloog.nl dan kunt u ons bereiken op theo.verwijst@icloud.com. info@garageboxnoordoostbrabant en www.uwastroloog.nl zijn  websites van Vof. Verwijst / Jongeneel. Vof. Verwijst / Jongeneel is als volgt te bereiken:

Postadres=Vestigingsadres: Loo 37, 5388SB Nistelrode

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 17133489

Telefoon: 0651075220

E-mailadressen: info@garageboxnoordoostbrabant.nl  theo.verwijst@icloud.com